Ra mắt tính năng hỗ trợ Reset cho Tân thủ mới

Tính năng này là hỗ trợ tân thủ mới chơi lên 50 lần Resets
Ko tính vào số lần thực hiện đua top 7 ngày lần 1
Giftcode sẽ được phát sau 2 ngày Open Game, và ké o dài trong 3 ngày
Ví dụ:
Open ngày 9/2 thì Code hỗ trợ reset sẽ phát vào ngày 11/2 -> 14/2

Lưu ý:

- Chi phí nhận Giftcode: 10.000 Gcoin.
- Chỉ áp dụng với các nhận vật nhỏ hơn < 50 Resets và 0 Relifes
- Sau khi đăng kí nhận Giftcode. Vào mục lịch sử Giftcode để lấy mã.
- Mỗi tài khoản chỉ được nhận duy nhất 1 lần cho 1 nhân vật.
- Giftcode Reset sẽ không được tính số lần tặng vào Đua top.
- Phí đưa ra nhằm tránh tình trạng spam linh tinh lấy code

View more latest threads same category: