Anh em tuyệt đối ko đặt mk tài khoản là : 123456 , 1234567 hay giống tên tài khoản để tránh bị dò mật khẩu game

Các lỗi khi xảy ra sát nhập hay gặp là :

- 1. Vừa sát nhập vừa online -> mất số lần reset + mất đồ
- 2. Chưa tạo nv bên mu này để sát nhập -> mất số lần reset + mất đồ
- 3. Sát nhập nhiều tài khoản vào một tài khoản bên mu này -> mất acc - mất đồ

Khi bị lỗi sát nhập vui lòng Liên hệ qua hỗ trợ theo mẫu:

Facebook: https://www.facebook.com/ChoiMu2
Zalo: 086.9191.883 - Trần Tiến  1. Tài khoản mu cũ là :
  2. Nhân vật mu cũ là :
  3. Máy chủ :
  1. Tài khoản mu này:
  2. Nhân vật mu này :
  3. Máy chủ :
Lỗi (1 ) hay (2)

View more latest threads same category: